Användarinstruktioner för Bandbocken

Nedanför ser du Användarinstruktioner för Bandbocken steg för steg.
Du kan också ladda ner pdf filen genom att klicka på länken nedanför!

Användarinstruktioner för Bandbocken
Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-01.jpg
01

Steg 1. Ställ ner båten på en stabil kölpallning i för och akterkant på kölen.
(Kölpallningen skall ta upp c:a 80% av båtens vikt).

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-02.jpg
02

Steg 2. Häng på en skrovplatta på ett stödben och ställ upp det mot båten,
Justera till önskad längd med hjälp av spännaren på stödbenet.
Upprepa på andra sidan.

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-03.jpg
03

Steg 3. Stödbenen skall stå i huvudsak vinkelrätt (90°) mot linjen på skrovet.

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-04.jpg
04

Steg 4. Lämplig lutning på stödbenen är c:a 15° i förhållande till vertikalen.
(Vinkeln bör inte vara mindre än 5°).
Vinkeln mellan mark och stödbenet skall vara mer än 70°.
Mindre vinkel kräver extra åtgärder som förhindrar att foten glider.

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-05.jpg
05

Steg 5. Koppla i bandet under skrovet och spänn åt.

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-06.jpg
06

Steg 6. Spänn upp stödbenen med hjälp av deras spännare

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-07.jpg
07

Steg 7. Stödbenet får inte stå så att V° är mer än 80° då skrovplattan i så fall kan glida neråt när bandet under båten spänns.
När stödbenen förlängs med spännaren på stödbenet skall skrovplattan inte glida i sidled på skrovet.
Om så sker justeras fotens läge i samma riktning.
Spänn växelvis bandspännarna på stödbenen och bandspännaren under båten som förbinder skrovplattorna.

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-08.jpg
08

Steg 8. För längre tids uppställning skall diagonalbanden kopplas.
Spänn inte så mycket att foten börjar att glida.
Foten har ett friktionsbelägg som är effektivt på asfalt och betong.

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-09.jpg
09

På lösare mark slås brodden ner.

Bild: 2018-06/anv-ndarinstruktioner-bb-10.jpg
10

Steg 9. Lyft inte inre röret i stödbenet så högt att den röda markeringen blir synlig