Bandbocken På båtklubbar och marinor står sommartid bockar och vaggor i en salig röra. Dessutom krävs det ofta en lastmaskin för att hantera detta. Allt detta slipper man med Bandbocken.
När båten ställs av efter upptagning ställs den på kölen och två bandbockar som lätt ställs på plats.
Skrovplattorna De två skrovplattorna hålls på plats av mellanliggande band och stödbenen. Man får en fix stödpunkt på båda sidorna av skrovet.
För längre tids uppställning skall diagonalbanden kopplas Dessa hindrar effektivt att båten vrider sig i horisontalplanet, något som dessvärre händer när en båt står på lösa stöttor som stöder under botten.
Använd minst tre par bandbockar på en segelbåt med kort köl, en längre båt kan behöva ytterligare ett par Bandbockar liksom en båt som stå med masten på.

Välkommen till Granlind Miljö & Teknik AB

Efter många mycket intressanta år med utveckling av Subliften är det nu lika intressant att ta sig an Bandbocken.
Det finns alltför många dåliga, tunga och otympliga, osäkra och farliga pallningsutrustningar på klubbar och marinor.

Bandbocken är en finurlig konstruktion som bygger på standardmateriel i en rationell kombination. Den är lätt och säker
att hantera och använda och kan bli ett stort lyft för dig som båtägare men också klubben eller marinan där du ligger.